Tamaina handiko objektuen jasotzea

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Tamaina handiko hondakinen bilketa hilabeteko azken asteazkenetan egingo da. Hondakinak aurreko gaubean itxi beharko dira zabor-ontzien ondoan.

Dokumentazioa

  • Nortasun-agiria
  • Besteak

Legezko informazioa

  • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomi Estatutua.
  • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
  • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Tamaina handiko hondakinen bilketa hilabeteko azken asteazkenetan egingo da. Hondakinak aurreko gaubean itxi beharko dira zabor-ontzien ondoan.