Oinplano berriko eraikuntza bat lehenengo aldiz erabiltzeko baimena

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Mota honetako eskariak Ibarangeluko udaletxean zuzenean bideratu behar dira, eskaera inprimaki bat bete eta honako dokumentazioa erantsi: Obra ziurtagiria eta likidazioa, obra berriaren aitorpenaren eskritura eta Hiri-lurraren katastroan alta . Jendeaurreko ordutegia goizeko 8:00etatik eguerdiko 14:00etara da astelehenetik ostiralera.

Dokumentazioa

 • Obra amaierako ziurtagiria
 • Obra amaierako planoak
 • Instalazio elektrikorako buletina
 • Ura instalatzeko buletina
 • Instalazio termikoetarako buletina
 • Gasa instalatzeko buletina
 • Besteak

Legezko informazioa

 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea.
 • Eraikuntzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/99 Legea.
 • Indarrean dagoen Hiria Antolatzeko Plan Orokorreko Hirigintza-Arauak.
 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea.
 • Ekainaren 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretua.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Mota honetako eskariak Ibarangeluko udaletxean zuzenean bideratu behar dira, eskaera inprimaki bat bete eta honako dokumentazioa erantsi: Obra ziurtagiria eta likidazioa, obra berriaren aitorpenaren eskritura eta Hiri-lurraren katastroan alta . Jendeaurreko ordutegia goizeko 8:00etatik eguerdiko 14:00etara da astelehenetik ostiralera.